24 اردیبهشت 1401
University of Guelph

آشنایی با دانشگاه گوئلف یا گلفِ کانادا در سال جاری

تقریبا 20% ازتعداد کل دانشجویان دانشگاه گوئلف را دانشجویان بین المللی تشکیل میدهند که از60کشور مختلف گردهم آمده اند.
20 اردیبهشت 1401
painting

آشنایی با شغل نقاشی ساختمان در کانادا-2022

محاسبۀ بیمۀ بیکاری در کانادا، 55 درصد از میانگین درآمد هفتگی نقاشان خواهد بود.
19 اردیبهشت 1401
carpenter

آشنایی با شغل نجاری در کشور کانادا-NOC 7271

کد تخصص نجاری در مشاغل ملی (NOC) کانادا 7271 است. این حرفه از موقعیت خوبی در بازار کار برخوردار است.
18 اردیبهشت 1401
Quebec needs more workers to fill job vacancies report

استان کِبِک به نیروی کار در سال 2022 نیاز دارد.

استان کِبک کانادا بر اساس تازه ترین تحقیق انستیتوی مطالعاتی کِبک (Institute du Québec's) با کمبود نیروی کار مواجه است.
13 اردیبهشت 1401
Canada announces new immigration fees for 2022

هزینه های جدید مهاجرت به کانادا در سال 2022

یکی از شرایط کار دانشجویی در کانادا در اختیار داشتن سین نامبر است؛شمارۀ بیمۀ اجتماعی SIN یک شمارۀ 9 رقمی است.
12 اردیبهشت 1401
Why employers are able to hire more tech talent in Canada

چرا کارفرمایان در کانادا مجاز به استخدام نیروهای فنی بیشتری هستند؟2022

کانادا به منظور حمایت از نیروی کار خارجی در حوزۀ فناوری، گزینه های متعددی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
10 اردیبهشت 1401
تحصیل و اشتغال در نوااسکوشیا-2022.

تحصیل و اشتغال در استان نوااسکوشیا 2021-2022

نوااسکوشیا با 1میلیون جمعیت و حداقل تعداد 10 دانشگاه، بالاترین تمرکز دانشگاهی را در کانادا دارد.
08 اردیبهشت 1401
برنامه مهاجرت تکنولوژی جدید ساسکاچوان-2022

برنامه مهاجرت جدید استانی ساسکاچوان در سال 2022

نحوۀ امتیاز بندی برنامه استانی ساسکاچوان: 1-سن 2-سطح تحصیلات 3-سابقۀ کار 4-سطح دانش زبان 5. انطباق پذیری
07 اردیبهشت 1401
تحصیل در مدارس کانادا-2022

آشنایی با تحصیل در مدارس کشور کانادا2021-2022

مدارس کانادا از ابتدای ماه سپتامبر باز و در ماه ژوئن سال تحصیلی به پایان می رسد.