۰۹ مرداد ۱۴۰۰
Top Nova Scotia Universities 2021

دانشگاه‌های برتر استان نوااسکوشیا 2020-2021

به‌طور‌کلی دانشگاه آکادیا در رتبه‌ی 43 کانادا و 1910 جهان در سال 2021 رده‌بندی شده است.
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
Canada to make major changes to temporary foreign worker regulations

ایجاد تغییرات عمده در قوانین نیروی کار موقت خارجی 2021

کارفرمایانِ نیرویِ کارِ موقتِ خارجی ملزم به ارائۀ سند مکتوب مبنی‌بر تمامی حقوق کارکنان می‌باشند.
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
Reduction of points in the latest selection for PNP Express Entry

کاهش امتیاز اکسپرس اینتری کانادا در سال 2021

حداقل امتیاز در قرعه‌کشی‌های “گروه تجربۀ کانادایی" و “برنامۀ مهاجرت استانی کانادا” متفاوت است.
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
Grandparents-hugging-grandparents

اعلام جزئیات برنامۀ اسپانسرشیپ پدر و مادران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها2021

اسپانسرها باید ثابت کنند که از درآمد کافی برای حمایت از اعضای خانواد خود که تحت تکلف مالی آنها هستند، برخوردار می‌باشند.
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
List of required jobs Ontario 2021

نخستین گزینش “مشاغل موردنیاز” انتاریو در سال 2021

متقاضیان دعوت‌شده به‌ترتیب کد طبقه‌بندی ملی مشاغل(NOC) نیاز به سابقۀ کار در یکی از مشاغل ذیل را می‌داشتند.
۳۱ تیر ۱۴۰۰
Complete the capacity of unsanitary jobs up to 30,000

تکمیل ظرفیت مشاغل غیربهداشتی تا سقف 30,000

کشور کانادا به دنبال استقبال از 401,000 مهاجر جدید تا پایان سال 2021 است.
۲۸ تیر ۱۴۰۰
New Ontario guidelines for provincial selection program applications

دستورالعمل‌های جدید انتاریو برای درخواست‌های برنامۀ گزینش استانی

انتشار دستورالعمل‌های جدید برای متقاضیان اکسپرس اینتری در سال 2021
۲۷ تیر ۱۴۰۰
Rising demand for some jobs in Ontario during the pandemic

افزایش تقاضا برای بعضی از مشاغل در انتاریو در سال 2021

در ادامه به بعضی از مشاغل خواهیم پرداخت که در طول پاندمی کرونا، تقاضای بیشتری را برای نیروی کار داشته‌اند.
۲۶ تیر ۱۴۰۰
Ontario's largest provincial selection

بزرگ‌ترین قرعه‌کشی استانی انتاریو تحتِ سیستمِ جدیدِ EOI در سال 2021

دعوت از مجموع 1685 نفر نیروی کارِ خارجی و دانشجویان بین‌الملل برای گزینش استانی انتاریو