03 شهریور 1399
Alberta Express Entry 17 Jun-2020

صدور 187 دعوت نامه در قرعه کشی 17 ژوئن اکسپرس اینتری استان آلبرتا

در قرعه کشی اکسپرس اینتری استان آلبرتا در 17 ژوئن برای 187 داوطلب مهاجرت به این استان، دعوت نامه صادر شد.
03 شهریور 1399
Express Entry PNP Draw 10 Jun-2020

صدور 341 دعوت نامه در قرعه کشی 10 ژوئن اکسپرس اینتری برنامه مهاجرت استانی

در قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری در 10 ژوئن برای 341 داوطلب اقامت دائم کانادا دعوت نامه صادر شد.
28 مرداد 1399
Opportunities for International Health Care Professionals in Ontario

استقبال استان انتاریو از متخصصان بین المللی مراقبت های بهداشتی

استان انتاریو از متخصصان بین المللی مراقبت های بهداشتی در پاسخ به کمک به کنترل ویروس کرونا استقبال می کند.
28 مرداد 1399
Canada Needs Startup Communities not Innovation Ecosystem

پروژه جوامع استارت آپ کانادا، گامی مهم و در مسیر درست در جامعه کانادا

پروژه جوامع استارت آپ کانادا، گامی مهم و در مسیر درست به منظور بسیج و سازماندهی جامع رهبران کارآفرین
28 مرداد 1399
Canada Immigration Where Can Take an English Test

آزمون های زبان انگلیسی در دسترس متقاضیان مهاجرت به کانادا است

آزمون های زبان انگلیسی با توجه به ساده تر شدن محدودیت های خودقرنطینگی، در دسترس متقاضیان است.
25 مرداد 1399
Canada an Immigration Destination for Self-employed Workers

کشور کانادا، مقصدی ایده آل برای جذب متقاضیان مهاجرت از طریق خود اشتغالی

کشور کانادا، مقصدی ایده آل برای جذب متقاضیان مهاجرت از طریق خود اشتغالی در حوزه های ورزشی، فرهنگی و هنری
25 مرداد 1399
Saskatchewan Immigrant Nominee Program

پذیرش اکثر متقاضیان مهاجرت استان ساسکاچوان از طریق برنامه مهاجرت استانی

پذیرش اکثر متقاضیان مهاجرت استان ساسکاچوان از طریق برنامه مهاجرت استانی در سرزمین آسمان های زنده
25 مرداد 1399
New Agri-Food Immigration Pilot

پذیرش درخواست های مهاجرت برنامه آزمایشی جدید غذایی و کشاورزی از 15 مه

کشور کانادا از پذیرش درخواست های مهاجرت برنامه آزمایشی جدید غذایی و کشاورزی از 15 مه خبر داد.
19 مرداد 1399
Express Entry First Half Review

صدور نزدیک به 50000 دعوت نامه اکسپرس اینتری در نیمه اول سال 2020

کشور کانادا نیمه اول سال 2020 را با صدور نزدیک به 50000 دعوت نامه اکسپرس اینتری به اتمام رساند.