20 اردیبهشت 1399
Saskachewan as an Ideal Immigration Destination

استان ساسکاچوان مقصدی ایده آل برای مهاجران بین المللی

استان ساسکاچوان با برنامه های مهاجرتی متنوع، مقصدی ایده آل برای مهاجران بین المللی است.
20 اردیبهشت 1399
New Brunswick Expert Immigration Program

برنامه مهاجرت نیروی متخصص استان نیوبرانزویک و آخرین تغییرات آن

برنامه مهاجرت نیروی متخصص استان نیوبرانزویک داوطلبان واجد شرایط با تخصص‌ های مورد نیاز را به این استان دعوت می‌ کند.
19 اردیبهشت 1399
PR for Education in Atlantic Region

اقامت دائم کانادا از طریق تحصیل در منطقه آتلانتیک و کم جمعیت کانادا

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق تحصیل برای دانشجویان بین المللی در منطقه آتلانتیک و کم جمعیت آسان تر می شود.
19 اردیبهشت 1399
Startup Visa Program

مزایای ویزای استارتاپ کانادا و شرایط اخذ آن برای کسب و کارهای نوپا

مزایای ویزای استارتاپ کانادا و شرایط اخذ آن، به ویژه مورد توجه کسب و کارهای نوپا از سراسر جهان است.
16 اردیبهشت 1399
Quebec Self-Employed Worker Program Requirements

برنامه مهاجرت خود اشتغالی استان کبک و شرایط متقاضیان آن

شرایط متقاضیان برنامه مهاجرت خود اشتغالی استان کبک برای اخذ اقامت دائم کانادا
15 اردیبهشت 1399
New Agri-Food Pilot Program

آغاز پذیرش درخواست مهاجرت داوطلبان برنامه آزمایشی کشاورزی و غذایی

کشور کانادا در ماه مارس، پذیرش درخواست مهاجرت از داوطلبان برنامه جدید مهاجرت آزمایشی کشاورزی و غذایی را آغاز کرد.
15 اردیبهشت 1399
Canada Needs Immigrants

نیاز کشور کانادا به جذب مهاجران بیشتر با وجود شیوع ویروس کورونا

برای کشور کانادا، حفظ سطوح بالای مهاجرت در زمان بحران کنونی شیوع ویروس کورونا توجیه پذیر است.
10 اردیبهشت 1399
Nova Scotia Occupations In-demand Immigration Program

شرایط متقاضیان برنامه مهاجرت مشاغل پر تقاضای استان نوا اسکوشیا

برنامه مهاجرت مشاغل پر تقاضای استان نوا اسکوشیا بر اساس نیاز بازار کار برای مهاجران خارجی دعوت نامه صادر می کند.
08 اردیبهشت 1399
Express Entry Canadian Experience Class March 2020

قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری طبقه تجربه کانادایی برای 3232 مهاجر

قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری طبقه تجربه کانادایی برای 3232 مهاجر متقاضی اقامت دائم