08 اردیبهشت 1399
Second Alberta Express Entry Draw March 2020

صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری برای 136 داوطلب مهاجرت استان آلبرتا

استان آلبرتا در 18 مارس برای 136 داوطلب مهاجرت سیستم اکسپرس اینتری دعوت نامه صادر کرد.
08 اردیبهشت 1399
First Alberta Express Entry Draw March 2020

دعوت استان آلبرتا از 100 داوطلب مهاجرت سیستم اکسپرس اینتری

دعوت استان آلبرتا از 100 داوطلب مهاجرت سیستم اکسپرس اینتری در 4 مارس
08 اردیبهشت 1399
Alberta Express Entry Draw February 2020

قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری استان آلبرتا در 20 فوریه

قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری استان آلبرتا از 150 داوطلب مهاجرت در 20 فوریه
07 اردیبهشت 1399
Canada-Most-In-demand-Jobs-2020

پر تقاضاترین مشاغل مورد نیاز در سال 2020 کانادا بر اساس گزارش شرکت Randstad

پر تقاضاترین مشاغل مورد نیاز در سال 2020 در کشور کانادا بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی شرکت Randstad
07 اردیبهشت 1399
Ontario Labour Shortage Construction Industry

نیاز استان انتاریو به 100000 کارگر جدید برای غلبه بر مشکل کمبود نیروی کار

نیاز استان انتاریو به 100000 کارگر جدید برای غلبه بر مشکل کمبود نیروی کار در صنعت ساختمان
07 اردیبهشت 1399
Ontario Asks Double Working Immigrants

درخواست استان انتاریو از دولت فدرال برای دو برابر شدن تعداد داوطلبان مهاجرت

درخواست استان انتاریو از دولت فدرال برای دو برابر شدن تعداد داوطلبان مهاجرت به این استان طی دو سال
07 اردیبهشت 1399
Nova Scotia Entrepreneur Program February 2020

صدور 27 دعوت نامه در قرعه کشی برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نوا اسکوشیا

صدور 27 دعوت نامه در قرعه کشی برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نوا اسکوشیا در 5 فوریه
07 اردیبهشت 1399
BC Entrepreneur Program February 2020

صدور 14 دعوت نامه در قرعه کشی برنامه مهاجرت کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

صدور 14 دعوت نامه در قرعه کشی برنامه مهاجرت کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا در 4 فوریه
07 اردیبهشت 1399
BC Entrepreneur Immigration Program December 2019

برنامه مهاجرت کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا ویژه کارآفرینان خارجی

برنامه مهاجرت کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا ویژه کارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی