03 فروردین 1399

بهترین مشاغل برای مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

بهترین مشاغل برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه مهاجرت خود اشتغالی
02 فروردین 1399
Ontario February Express Entry Draw

صدور 486 دعوت نامه استان انتاریو از طریق سیستم اکسپرس اینتری

استان انتاریو در قرعه کشی 13 فوریه مهاجرت به کانادا از طریق سیستم اکسپرس اینتری برای 486 داوطلب ...
02 فروردین 1399
Atlantic Region Job Offer

مزایای اخذ ویزای کار از طریق برنامه مهاجرت منطقه آتلانتیک

مزایای اخذ ویزای کار در استان های آتلانتیک از طریق برنامه مهاجرت منطقه آتلانتیک
02 فروردین 1399
Quebec Entrepreneur Program

برنامه مهاجرت کارآفرینی استان کبک، فرصت مهاجرت منحصربفرد برای متقاضیان

برنامه مهاجرت کارآفرینی استان کبک، ، فرصت مهاجرت منحصربفرد برای متقاضیان
02 فروردین 1399
New Brunswick PR for Entrepreneurs

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نیوبرانزویک

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نیوبرانزویک
02 فروردین 1399
Falling Unemployment Rate in New Brunswick

سقوط نرخ بیکاری در استان نیوبرانزویک با پذیرش متقاضیان مهاجرت

نرخ بیکاری در استان نیوبرانزویک با پذیرش متقاضیان مهاجرت سقوط می کند.
02 فروردین 1399
New Changes in Nova Scotia PNP

افزایش تعداد مهاجران استان نوا اسکوشیا همزمان با اعمال تغییرات جدید

افزایش تعداد مهاجران استان نوا اسکوشیا با اعمال تغییرات جدید در برنامه مهاجرت این استان
02 فروردین 1399
Nova Scotia Immigration Programs

برنامه های متنوع مهاجرت استان نوا اسکوشیا برای جذب مهاجران بین المللی

برنامه های متنوع مهاجرت استان نوا اسکوشیا برای جذب مهاجران بین المللی
02 فروردین 1399
Nova Scotia Physicians Labor Market Priorities

اولویت های بازار کار استان نوا اسکوشیا برای پزشکان مهاجر

هدف گذاری اولویت های بازار کار استان نوا اسکوشیا برای پزشکان مهاجر