25 اسفند 1398
New Brunswick Immigration Population Data

نرخ ابقای مهاجران در استان نیوبرانزویک در طی پنج سال اول ورود بالا است

نرخ ابقای مهاجران در استان نیوبرانزویک در طی پنج سال اول ورود بالا است.
24 اسفند 1398
Job Fair in New Brunswick

شهر مانکتون در استان نیوبرانزویک، میزبان نمایشگاه کار برای مهاجران

شهر دو زبانه مانکتون در استان نیوبرانزویک میزبان نمایشگاه کار برای مهاجران بود.
24 اسفند 1398
New Brunswick Immigration Record

شکسته شدن رکورد تعداد مهاجران دارای اقامت دائم نیوبرانزویک در سال 2019

رکورد تعداد مهاجران دارای اقامت دائم در استان نیوبرانزویک در سال 2019 شکسته شد.
24 اسفند 1398
February Nova Scotia Draw

قرعه کشی 5 فوریه داوطلبان مهاجرت کارآفرینی استان نوا اسکوشیا

قرعه کشی برنامه داوطلبان مهاجرت کارآفرینی استان نوا اسکوشیا در 5 فوریه برگزار شد.
24 اسفند 1398
Nova Scotia Fastest Population Growth

استان نوا اسکوشیا سریع ترین رشد جمعیت خود را از سال 1972 تجربه می کند

استان نوا اسکوشیا سریع ترین رشد جمعیت خود را از سال 1972 تجربه می کند.
24 اسفند 1398
Immigration is Motive of Nova Scotia Growth

مهاجرت، محرک شماره یک اقتصادی در استان نوا اسکوشیا

مهاجرت، پشتیبان مهم اقتصاد و محرک شماره یک اقتصادی در استان نوا اسکوشیا است.
24 اسفند 1398
Second Saskatchewan Draw 2020

دومین قرعه کشی برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان در سال 2020

در دومین قرعه کشی برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان در سال 2020 در چهار روز، 234 دعوت نامه صادر شد.
24 اسفند 1398
First Saskatchewan Draw 2020

اولین قرعه کشی برنامه مهاجرت داوطلبان استان ساسکاچوان در سال 2020

اولین قرعه کشی برنامه مهاجرت داوطلبان استان ساسکاچوان در 9 ژانویه 2020 برگزار شد.
23 اسفند 1398
New Brunswick Immigration Growth

برنامه ریزی استان نیوبرانزویک برای رشد اقتصاد با افزایش مهاجران

استان نیوبرانزویک برای رشد اقتصاد خود با افزایش مهاجران به 10000 نفر در سال برنامه ریزی می کند.