02 اسفند 1398
Biggest Express Entry Draw

بزرگ ترین قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری در سال 2020

کانادا 3500 دعوت نامه در بزرگ ترین قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری سال 2020 صادر کرد.
02 اسفند 1398
First Express Entry in 2020

اولین قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری در سال 2020

کانادا در اولین قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری سال 2020، 3400 دعوت نامه صادر کرد.
02 اسفند 1398
Federal Self-Employed Immigration

کاهش زمان فرآیند رسیدگی به درخواست های مهاجرت خود اشتغالی فدرال

زمان فرآیند رسیدگی به درخواست های مهاجرت خود اشتغالی فدرال به 22 ماه رسید.
02 اسفند 1398
Quebec Self-employed Program

برنامه مهاجرت خود اشتغالی استان کبک و شرایط متقاضیان

متقاضیان خود اشتغالی در درجه اول از متقاضیان کارگر ماهر که به استان کبک می آیند تا با انجام یک حرفه یا ...
02 اسفند 1398
Alberta Agriculture Self-employed

برنامه مهاجرت خود اشتغالی کشاورزی استان آلبرتا و روند آن

سرمایه گذاری در کسب و کار کشاورزی در استان آلبرتا از طریق برنامه مهاجرت خود اشتغالی کشاورزی
02 اسفند 1398

چرا دانشجویان بین المللی کشور کانادا را برای تحصیل انتخاب می کنند

بسیاری از دانشجویان خارجی، کشور کانادا را برای تحصیل انتخاب می کنند.
02 اسفند 1398
Express Entry for Students

اقامت دائم کانادا برای دانشجویان بین المللی از طریق سیستم اکسپرس اینتری

بسیاری از دانشجویان بین المللی پس از اتمام تحصیلات در کانادا به دنبال اقامت دائم هستند.
02 اسفند 1398
International Students Growth

مواجه شدن موسسات آموزشی کانادا با رشد دانشجویان بین المللی

موسسات آموزش عالی کانادا به تعداد دانشجویان بین المللی که از طریق کشورهای مختلف به این کشور وارد می شوند می بالند.
01 اسفند 1398
Canada Immigrants Welcome

شکستن رکورد مهاجرت به کانادا در سال 2019 برای پنجمین بار

در سال 2019، کانادا برای پنجمین بار در تاریخ خود از بیش از 300000 مهاجر استقبال کرد و از هدف گذاری ...