۰۲ مرداد ۱۳۹۹
Canadian Experience is Important

افزایش اهمیت طبقه تجربه کانادایی و تعداد قرعه کشی ها در برنامه های مهاجرت

سیاست برنامه های مهاجرت کشور کانادا متمرکز بر افزایش اهمیت طبقه تجربه کانادایی و تعداد قرعه کشی ها است.
۲۹ تیر ۱۳۹۹
Canada Needs More Foreign Healthcare Workers

نیاز کشور کانادا به پزشکان و پرستاران خارجی بیشتر برای مبارزه با بیماری کرونا

کشور کانادا برای مبارزه با بیماری کرونا به پزشکان و پرستاران خارجی بیشتری نیاز دارد.
۲۹ خرداد ۱۳۹۹
Employer responsibilities for protecting foreign workers

دستورالعمل های محافظت از کارگران خارجی موقت برای کارفرمایان کانادایی

مسئولیت های کارفرمایان کانادایی در زمینه محافظت از کارگران خارجی موقت در برابر ویروس کرونا
۲۸ خرداد ۱۳۹۹
Canada Support for Temporary Foreign Workers

کمک 50 میلیون دلاری دولت کانادا برای حمایت از کارگران خارجی موقت

دولت کانادا به دلیل شیوع ویروس کرونا برای حمایت از کارگران خارجی موقت، بودجه 50 میلیون دلاری تخصیص داده است.
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
Canada Agri-food Immigration Program

چرا کشور کانادا به برنامه مهاجرت آزمایشی غذایی و کشاورزی نیاز دارد

تلاش دولت کانادا در جذب کارگران مهاجر خارجی در صنعت غذایی و کشاورزی از طریق برنامه مهاجرت آزمایشی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
Job Finding Facilitation for Temporary Workers

تسهیل فرآیند شروع به کار جدید مهاجران خارجی دارای مجوز کار موقت

کشور کانادا فرآیند شروع به کار جدید مهاجران خارجی دارای مجوز کار موقت را تسهیل می کند.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
Canadian Employers Awarded in March 2020

اعلام برندگان جوایز کارفرمایان برتر 2020 کانادا برای استخدام تازه واردان

اداره مهاجرت، اقامت و پناهندگی کانادا برندگان جوایز کارفرمایان برتر 2020 را برای استخدام تازه واردان اعلام کرد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
New Agri-Food Pilot Program

آغاز پذیرش درخواست مهاجرت داوطلبان برنامه آزمایشی کشاورزی و غذایی

کشور کانادا در ماه مارس، پذیرش درخواست مهاجرت از داوطلبان برنامه جدید مهاجرت آزمایشی کشاورزی و غذایی را آغاز کرد.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
Canada-Most-In-demand-Jobs-2020

پر تقاضاترین مشاغل مورد نیاز در سال 2020 کانادا بر اساس گزارش شرکت Randstad

پر تقاضاترین مشاغل مورد نیاز در سال 2020 در کشور کانادا بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی شرکت Randstad