۱۹ مرداد ۱۳۹۹
Express Entry First Half Review

صدور نزدیک به 50000 دعوت نامه اکسپرس اینتری در نیمه اول سال 2020

کشور کانادا نیمه اول سال 2020 را با صدور نزدیک به 50000 دعوت نامه اکسپرس اینتری به اتمام رساند.
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
Express Entry Provincial Nominee Draw 27 May

صدور 385 دعوت نامه در قرعه کشی 27 می اکسپرس اینتری برنامه مهاجرت استانی

در قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری در 27 می برای 385 داوطلب اقامت دائم کانادا دعوت نامه صادر شد.
۰۴ مرداد ۱۳۹۹
Express Entry Tie-break Rule

اعمال قانون تعیین اولویت پذیرش داوطلبان در قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری

اعمال قانون تعیین اولویت پذیرش داوطلبان در قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری از اواسط ماه مارس
۲۹ تیر ۱۳۹۹
Express Entry Provincial Nominee Draw 29 April

صدور 589 دعوت نامه در قرعه کشی 29 آوریل اکسپرس اینتری برنامه مهاجرت استانی

در قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری در 29 آوریل برای 589 داوطلب اقامت دائم کانادا دعوت نامه صادر شد.
۲۴ تیر ۱۳۹۹
Express Entry Provincial Nominee Draw 13 May

صدور 529 دعوت نامه در قرعه کشی 13 می اکسپرس اینتری برنامه مهاجرت استانی

در قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری در 13 می برای 529 داوطلب اقامت دائم کانادا دعوت نامه صادر شد.
۰۷ تیر ۱۳۹۹
Manitoba Express Entry Draw May 7

صدور 123 دعوت نامه در قرعه کشی 7 می اکسپرس اینتری استان مانیتوبا

در قرعه کشی اکسپرس اینتری استان مانیتوبا در 7 می برای 123 داوطلب مهاجرت به این استان، دعوت نامه صادر شد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
Express Entry Draw May 1

کاهش دوباره حداقل امتیاز سیستم رتبه بندی جامع در قرعه کشی اکسپرس اینتری

در قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری 1 می، حداقل امتیاز سیستم رتبه بندی جامع دوباره کاهش یافت.
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
April Ontario French Speaking Express Entry

صدور 307 دعوت نامه اکسپرس اینتری استان انتاریو برای داوطلبان دو زبانه

قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری استان انتاریو در 30 آوریل برای 307 داوطلب دو زبانه مهاجرت به این استان، برگزار شد.
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
Alberta Express Entry Draws in April 2020

صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری برای 320 داوطلب مهاجرت به استان آلبرتا

در قرعه کشی اکسپرس اینتری استان آلبرتا در ماه آوریل برای 320 داوطلب مهاجرت به این استان، دعوت نامه صادر شد.