مهاجرت به کانادا از طریق ویزاهای استانی (نیوبرانزویک )

 

نیوبرانزویک یکی از 4 استان شرقی کانادا می‌باشد. براساس قانون اساسی کانادا، نیوبرانزویک تنها استان 2 زبانه کانادا می‌باشد و 3/2 مردم این استان ریشه انگلیسی و 3/1 ریشه فرانسوی دارند.

روشهای مهاجرتی به این استان عبارتند از:
رسته مهاجرتی نیروی کار ماهر
رسته مهاجرتی کارآفرینی استانی

دسته مهاجرتی نیروی کار ماهر: متقاضی می‌بایست دارای امتیازات لازم در ارتباط با سن، تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه و پیشنهاد کار از کارفرما ساکن در استان نیوبرانزویک، تجربه کاری و تحصیلات باشد. حداقل امتیاز برای ثبت نام در این مرحله 60 امتیاز می‌باشد. شرایط مورد نظر می‌بایستی در زمان ثبت نام وجود داشته باشد. مراحل به دست آوردن اقامت عبارتند از:

الف: دارا بودن پیشنهاد کاراز کارفرمای ساکن نیوبرانزویک
ب: تمام مدارک و امتیازات را در این مرحله در دست داشته باشد.
ج: ثبت نام اینترنتی
د: دریافت دعوتنامه از استان
و: ارسال مدارک به استان

دسته کارآفرینی: شرایط متقاضی عبارتند از:
داشتن حداقل امتیازات در ارتباط با سن، تحصیلات، سوابق مدیریتی و میزان تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه
سن متقاضی می‌بایست بین 22 تا 55 سال باشد.
داشتن مدرک زبان (IELTS) با حداقل امتیاز CLB=5
داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم 2 ساله و یا 2 سال تحصیلات بعد از دبیرستان که به تایید WES رسیده باشد.
داشتن حداقل دارایی معادل 600 هزار دلار کانادا
داشتن بیزینس شخصی با داشتن حداقل 33.3% سهام در بیزینس و یا داشتن 5 سال سابقه مدیریت در 5 سال گذشته

داشتن طرح تجاری: مسافرت به استان برای بررسی شرایط کاری برای حداقل 5 روز
پس از بررسی پرونده شخص و ارایه مدارک استان دعوت نامه و سپس موافقت خود را اعلام می‌نماید