برنامه مهاجرتی استانی

برنامه های مهاجرت استانی کانادا (PNP) ، یکی از روش های سریع و مهم برای اخذ اقامت دائم کانادا هستند. این برنامه ها این امکان را برای استان ها و مناطق کانادا فراهم می کند تا افرادی که قصد مهاجرت به کشور کانادا را دارند و علاقه مند به سکونت و زندگی در استان خاصی هستند از این روش سریع بهره ببرند. اگر مهارت، تحصیلات و تجربۀ کاری شما برای کمک به اقتصاد یک استان یا قلمرو خاص در کانادا مفید باشد، مهاجرت کاری به روش استانی بهترین گزینه برای شماست. هر یک از استان ها برنامه های انتخاب استانی منحصر به فرد خود را دارند. برای مثال، در یک استان هدف پذیرش دانشجویان و در یک استان دیگر هدف ورود تجار یا کارگران نیمه ماهر به آن استان است. نحوۀ درخواست شما به این بستگی دارد که از کدام برنامۀ استانی استفاده کنید.

 

ســازمــان مهــاجـرتـی عظیمـی، همـراه همیشگی شمــا در انتـخـاب استـراتـژی صحـیـح مهـاجـرتـی