“حمایت ویژه سازمان مهاجرت عظیمی از مهاجرین و در امور مهاجرت و شهروندی کانادا”

اگر پروندۀ شما توسط ادارۀ مهاجرت کانادا رَد شده است دفتر حقوقی ما می‌تواند به شما کمک کند.

شما ممکن است برای پیگیری ریجکت ویزا، درخواست تجدید نظر و یا بازبینی قضایی واجد شرایط باشید.

در مرحلۀ بازبینی قضایی، ماهیت تصمیم ادارۀ مهاجرت کانادا (IRCC) به دلیل نادرست بودن تصمیم و یا غیر منطقی بودن آن مورد اعتراض قرار می‌گیرد. از زاویۀ رویه قضایی، رویه‌ای که ادارۀ مهاجرت در ارتباط با استانداردهای پیش‌بینی شده در قانون در ارتباط با منصفانه بودن تصمیم پیش گرفته است می‌تواند مورد نقد قرار بگیرد.

برای یک حُکم قابل استیناف دلایل بررسی می‌تواند شامل اشتباه در بررسی حقایق ارائه شده در پرونده، اشتباه در بند قانونی مورد بررسی، اشتباه در ترکیب حقایق ارائه شده در پرونده و بند قانونی، سوء استفاده از اختیارات قانونی، عدم رعایت منصفانه رویۀ قانونی و یا تعصب و غرض‌ورزی باشد. در شرایطی که رَد شدن یک پرونده مهاجرتی و یا مردود شدن یک تقاضای فرجام مورد اعتراض قرار می‌گیرد و تقاضا مورد قبول دادگاه قرار می‌گیرد، رویۀ معمول، بازگشت آن پرونده به یک دادگاه بدوی و یا مراجع قانونی پائین‌تری جهت تصمیم‌گیری مجدد توسط شخص دیگری می‌باشد.

در شرایطی که طولانی بودن بررسی یک پرونده مورد اعتراض قرار می‌گیرد، وکلای حقوقی می‌توانند غیر منطقی بودن تأخیر در بررسی پرونده را مورد اعتراض قرار دهند و چنانچه موفق شوند دادگاه می‌تواند یک جدول زمانی را برای ادارۀ مهاجرت و یا مراجع قضایی برای تصمیم‌گیری در مورد پرونده تعیین کند که این روش را اصطلاحاً
(Writ of mandamus) می‌گویند.

اقدام قانونی ما به منظور رفع ریجکتی ویزا با بررسی پروندۀ شما از نظر داشتن شانس موفقیت و ارائه نظرات حقوقی ما در مورد حق انتخاب‌هایی که در آینده خواهید داشت شروع می‌شود.

کمک و پیگیری وکلای حقوقی در پیگیری فرآیندهای تجدید نظر، بازبینی قضایی و رد ویزا بسیار مؤثر و کارساز خواهد بود. آشنایی با قوانین دادرسی در کانادا در تصمیمات دادگاه نقش بسیار مهمی را بازی می‌کند.

مثلاً در پرونده Schoome/cic خود شخص بدون استفاده از وکیل، دعاوی حقوقی خود را مطرح کرده بود. ایشان درخواست تجدید نظر در پرونده درخواست ویزای ویزیتوری خود را که رد شده بود اشتباهاً به بخش استیناف اداره مهاجرت (IAD) ارسال کرده بود که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشت و درخواست بازبینی بلافاصله رد شد. در صورتی که این پرونده می‌بایستی در دادگاه براساس (JR) بازبینی قضایی مورد بررسی قرار می‌گرفت.

لطفاً در ‌صورت داشتن پروندۀ مهاجرتی و شهروندی با ما مشورت کنید.