مهاجرت به کانادا برای کشاورزان و صاحبان مزارع در استان ساسکاچوان

 

متقاضیان این روش می‌بایست واجد شرایط ذیل باشند:
داشتن دارایی حداقل 500 هزار دلار کانادایی
ارایه مدارک مستدل برای داشتن تحصیلات، آموزش، سوابق کاری، مدارک مالی که بیانگر تجربه اداره مزارع و تولید محصولات کشاورزی باشد.
داشتن یک طرح تجاری که بتواند در ایجاد یک بیزینس در زمینه کشاورزی موفق باشد. در صورت موافقت با طرح تجاری و بررسی شرایط شخص یک مصاحبه حضوری در استان انجام و در صورت موفقیت قراردادی بین متقاضی و استان بسته می‌شود و مبلغ 75000 دلار کانادایی ودیعه از شخص دریافت می‌شود که در صورت انجام تعهدات توسط فرد مهاجر ودیعه دریافتی برگردانده می‌شود.

کاتاگوری کشاورزان جوان در استان نوااسکوشیا:

داشتن دارایی حداقل 300 هزار دلار کانادا که از راه‌های قانونی به دست آمده باشد.
سن متقاضی می‌بایستی زیر 40 سال باشد.
داشتن حداقل 3 سال سابقه مالکیت مزرعه کشاورزی و مدیریت مزرعه و یا داشتن مدیریت مرتبط با مزرعه
یک طرح کشاورزی به استان که بر اساس بررسی دقیق و مشاوره و یا گذراندن دوره‌های کشاورزی در استان بوده باشد.
طرح تجاری می‌بایستی سودآور باشد که حداقل 15 هزار دلار سود نشان دهد.
تحصیلات، تسلط به زبان انگلیسی، تجربه از طرف متقاضی و همسر او ضروری می‌باشد.