03 اردیبهشت 1401
Canada has invited 7,257 PNP candidates so far in 2022.

شروع آهستۀ اکسپرس اینتری در سال 2022 برای متقاضیان مهاجرت به کانادا

قرعه‌کشی های اکسپرس اینتری برای نیروی کار ماهر فدرال ممکن است از اوایل بهار امسال دوباره از سر گرفته شود.
16 اسفند 1400
British Columbia invited 136 tech workers to apply for a provincial nomination on March 1.

قرعه‌کشی بزرگ استانی بریتیش کلمبیا در سال2022

متقاضیان از روز دریافت دعوتنامه، 30 روز تقویمی فرصت خواهند داشت تا درخواست خود را تکمیل کنند.
04 اسفند 1400
BC PNP Tech draw 140 immigration invitations issued

قرعه کشی جدید استانی بریتیش کلمبیا در سال 2022

تاکنون در‌سال جاری (2022) بریتیش کلمبیا بیش‌از 1100 دعوت‌نامه را برای گزینش استانی خود صادر کرده است.
21 بهمن 1400
Express Entry Canada invites 1,070 PNP candidates, a new record

رکور جدید برنامۀ اکسپرس اینتری در سال 2022

کانادا با دعوت از 1070 کاندیدای جدید در قرعه‌کشی استانی اکسپرس اینتری، رکورد جدیدی را ثبت کرد.
17 بهمن 1400
Sean+Fraser+Team

رسیدگی اداره مهاجرت به پرونده‌های تلبنارشده-2022

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) تعداد معوقات اکسپرس اینتری را به نصف کاهش خواهد داد.
26 دی 1400
Ontario holds first PNP draw of 2022

برگزاری نخستین قرعه‌کشی انتاریو در سال 2022

پرستاران، بانکداران و مدیران خدمات غذایی ازجمله مشاغلی بودند که درجدیدترین قرعه‌کشی استانی انتاریو به آنها اشاره شد.
25 دی 1400
Express Entry Canada holds first draw of 2022

اولین پذیرش اکسپرس اینتری در سال 2022

اکسپرس‌اینتری از یک سیستم مبتنی‌بر امتیاز یا همان CRSبرای رتبه‌بندی پروفایل متقاضیان مهاجرت استفاده می‌کند.
15 دی 1400
British-Columbia-Canada-Houses-Evening

صدور جدیدترین قرعه‌کشی استان بریتیش کلمبیا

استان BC سال 2021 را با صدور بیش‌از 11500 دعوت‌نامه، از طریق برنامۀ گزینش استانی (BC PNP) خود به پایان رساند.
11 دی 1400
Express Entry

آخرین گزینش اکسپرس‌اینتری کانادا در سال 2021

در سال 2021، درمقایسه با سال گذشته، کانادا تعداد بیشتری از داوطلبان اکسپرس‌اینتری را دعوت کرده است.