26 فروردین 1399
British Columbia Entrepreneurship Program Change

تغییر در برنامه مهاجرت از طریق کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

تغییر در برنامه مهاجرت از طریق کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا به منظور دستیابی به موفقیت های بیشتر اقتصادی
25 فروردین 1399
Canada Twenty Highest Paying In-demand Jobs

20 شغل پر تقاضا با بالاترین میزان پرداختی در کانادا برای سال 2020

20 شغل پر تقاضا با بالاترین میزان پرداختی در کانادا برای سال 2020
25 فروردین 1399
Increasing Facilities for Canadian Students

امکانات بیشتر برای تحصیل دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌های کانادا

امکانات بیشتر برای تحصیل دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌های کانادا
25 فروردین 1399
Abandoning Use of Intake Thresholds

استان ساسکاچوان استفاده از آستانه جذب درخواست مهاجرت را کنار می گذارد

استان ساسکاچوان استفاده از آستانه جذب درخواست مهاجرت را کنار می گذارد.
17 فروردین 1399
New Brunswick Endeavor to Accept Newcomers

برنامه ریزی استان نیوبرانزویک برای تلاش در پذیرش مهاجران بیشتر

استان نیوبرانزویک برای تلاش در پذیرش مهاجران بیشتر برنامه ریزی می کند.
04 فروردین 1399
Second February Express Entry Draw

صدور دعوت نامه برای 4500 داوطلب مهاجرت از طریق سیستم اکسپرس اینتری

قرعه کشی اکسپرس اینتری در 19 فوریه با دعوت از 4500 داوطلب انجام شد.
03 فروردین 1399
Canada immigrants Increase Over Next Three Years

افزایش تعداد مهاجران کانادا به بیش از یک میلیون طی سه سال آینده

تعداد مهاجران کشور کانادا طی سه سال آینده به بیش از یک میلیون نفر می رسد.
03 فروردین 1399

بهترین مشاغل برای مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

بهترین مشاغل برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه مهاجرت خود اشتغالی
02 فروردین 1399
Ontario February Express Entry Draw

صدور 486 دعوت نامه استان انتاریو از طریق سیستم اکسپرس اینتری

استان انتاریو در قرعه کشی 13 فوریه مهاجرت به کانادا از طریق سیستم اکسپرس اینتری برای 486 داوطلب ...