27 اسفند 1398
Permanent Residency for Entrepreneurs

کسب اقامت دائم کانادا از طریق استارت آپ ویزا برای کارآفرینان

کارآفرینان می توانند اقامت دائم کانادا را از طریق استارت آپ ویزا اخذ کنند.
26 اسفند 1398
Design Regulations to Attract Tech Firms

کانادا مقررات را برای جذب شرکت های فناوری و کارگران فنی طراحی می کند

کانادا مقررات را برای جذب شرکت های فناوری و کارگران فنی طراحی می کند.
26 اسفند 1398
Canada Winner of Global War for Hightech Workers

کانادا برنده نبرد جهانی برای استخدام کارگران با فناوری پیشرفته است

کانادا برنده نبرد جهانی برای استخدام کارگران با فناوری پیشرفته در منطقه آمریکای شمالی است.
26 اسفند 1398
Quebec Releases Information through Arrima

انتشار اطلاعات درخواست مهاجرت مهاجران استان کبک از طریق برنامه پرتال

استان کبک اطلاعات درخواست مهاجرت مهاجران را از طریق برنامه پرتال خود منتشر می کند.
26 اسفند 1398
Canada is Ideal for Tech Industry Workers

کانادا، مقصدی ایده آل برای کارگران مهاجر حوزه فناوری

کانادا با حمایت های گسترده از استعدادها، مقصدی ایده آل برای کارگران مهاجر حوزه فناوری است.
25 اسفند 1398
Ontario Seeks More Immigrants in Manufacturing

استان انتاریو به دنبال مهاجران بیشتر برای کار در بخش های تولیدی است

استان انتاریو به دنبال مهاجران بیشتر برای کار در بخش های تولیدی است.
25 اسفند 1398
Why is it called Express Entry

چرا سیستم اکسپرس اینتری با این عنوان نام گذاری شده است؟

هدف از سیستم اکسپرس اینتری چیست و چرا با این عنوان نام گذاری شده است؟
25 اسفند 1398
What is Express Entry

سیستم اکسپرس اینتری یا سیستم درخواست مدیریت الکترونیکی برای مهاجرت به کانادا

سیستم اکسپرس اینتری یا سیستم درخواست مدیریت الکترونیکی برای مهاجرت به کانادا
25 اسفند 1398
New Brunswick Newcomer Increase

هدف استان نیوبرانزویک افزایش تعداد تازه واردان ظرف پنج سال آینده است

هدف استان نیوبرانزویک افزایش تعداد تازه واردان ظرف پنج سال آینده است.