07 اردیبهشت 1399
Permanent Residency for New Brunswick Entrepreneurial Program Immigrants

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نیوبرانزویک

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نیوبرانزویک بدون نیاز به اخذ ویزای دو ساله کاری
05 اردیبهشت 1399
Nova Scotia INP

پذیرش مهاجران خارجی استان نوا اسکوشیا تحت روش های مختلف برنامه های مهاجرت

پذیرش مهاجران خارجی استان نوا اسکوشیا تحت روش های مختلف برنامه های مهاجرت استانی
05 اردیبهشت 1399
New Brunswick Skilled-worker with Employer Support

برنامه مهاجرت کارگر ماهر استان نیوبرانزویک با پشتیبانی کارفرما

برنامه مهاجرت کارگر ماهر استان نیوبرانزویک با پشتیبانی کارفرما با کسب حداقل 50 امتیاز
05 اردیبهشت 1399
New Brunswick Entrepreneurial Program

شرایط متقاضیان برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نیوبرانزویک

شرایط متقاضیان خارجی کارآفرین و سرمایه گذار برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نیوبرانزویک
05 اردیبهشت 1399
Nova Scotia Entrepreneur Program Requirements

شرایط داوطلبان برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نوا اسکوشیا

شرایط لازم برای پذیرش داوطلبان برنامه مهاجرت کارآفرینی استان نوا اسکوشیا
05 اردیبهشت 1399
Saskatchewan INP March 2020

صدور 205 دعوت نامه برای متقاضیان برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان

صدور 205 دعوت نامه برای متقاضیان برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان در 26 مارس
05 اردیبهشت 1399
Saskatchewan IGE Requirements

شرایط داوطلبان برنامه مهاجرت کارآفرین فارغ التحصیل بین المللی ساسکاچوان

شرایط داوطلبان برنامه مهاجرت طبقه بندی کارآفرین فارغ التحصیل بین المللی استان ساسکاچوان
05 اردیبهشت 1399
Saskatchewan Expands Eligible Occupations

افزایش قابل توجه تعداد مشاغل هدف گذاری شده استان ساسکاچوان برای مهاجران

افزایش قابل توجه تعداد مشاغل هدف گذاری شده برنامه مهاجرت مشاغل پر تقاضا و سیستم اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان
04 اردیبهشت 1399
BC Entrepreneur Immigration February 2020

قرعه کشی برنامه مهاجرت کارآفرینی 4 فوریه استان بریتیش کلمبیا

قرعه کشی برنامه مهاجرت کارآفرینی 4 فوریه استان بریتیش کلمبیا برای 14 داوطلب مهاجرت